© Internetix  [Sisällysluettelo] [Edellinen sivu] [Seuraava sivu]


Kirjasuomen kehitys– Älköön siis tämän kirjan lukija sitä pahaksi ottako, jos tässä äsken aletussa suomen kielen tulkituksessa jotakin osaa on eksyttyä, outoa ja kamalaa eli uudestipantua. Sillä mikään ei ole aloitettaessa täydellistä.

Näin sanoo Mikael Agricola Uuden testamentin suomennoksensa alkupuheessa vuonna 1548. Kuvassa on Agricolan aapisen, Abckirian, alkuruno. Abckiria oli ensimmäinen suomeksi painettu kirja. Se ilmestyi luultavasti vuonna  1543.

Suomen nykyinen kirjakieli on pian 500 vuotta jatkuneen tietoisen kehittelyn tulosta. 1800-luvun jälkipuoliskolla suomesta tuli täysi sivistyskieli, jota saattoi käyttää muissakin kuin uskonnollisissa ja lainopillisissa teksteissä.

Nyt vuosituhannen vaihteessa on jonkinlaista epävarmuutta suomen kielen tulevaisuudesta. Supistetaanko äidinkielen käyttöalaa kansainvälistymisen nimissä, erityisesti tieteessä ja tutkimuksessa? Jos niin käy, silloin ollaan palaamassa 1800-luvun alun tilanteeseen. Väestöryhmien väliset erot kasvavat, kansan yleinen sivistystaso laskee.

Kaikki tieto omasta kielestä vahvistaa identiteettiä ja lisää oman kielen arvostusta. Tämän kurssin tavoitteena on antaa yleiskuva kirjasuomen synnystä ja kehityskausista sekä kehityspiirteistä. Näyteteksteistä opitaan lukemaan vanhaa kirjakieltä ja erittelemään nykykielestä poikkeavia muotoja ja rakenteita. Kurssi on osa Joensuun yliopiston Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksen äidinkielen erikoistumisopintoihin kuuluvasta suomen kielen kehityksen ja vaihtelun kurssista. (Kurssin toinen puoli käsittelee >>suomen murteita.)


© Internetix / Erkki Savolainen 1998  [Sisällysluettelo]