© Internetix  [Sisällysluettelo] [Edellinen sivu] [Seuraava sivu]


3.6.2  Gananderin sanakirja (1787)


>Jusleniuksen sanakirjan aineisto oli koottu ilmeisen satunnaisesti, ja siitä puuttuu runsaasti vanhemmissa julkaisuissa esiintyvää sanastoa. Kirja oli suurikokoinen ja väljästi painettu, jotta teoksen käyttäjät voisivat itse korjailla ja täydentää sitä.

Täydennystyöhön ryhtyivät osittain yhteistyössä H. G. >Porthan ja Kristfrid >Ganander. Gananderin käsikirjoitus Nytt Finskt Lexicon valmistui 1787. Se sisälsi toisin kuin Jusleniuksen sanakirja runsaasti myös lausesitaatteja, joukossa kansan arkista puhetta ja kansanrunoutta. Käsikirjoitus jäi kuitenkin painamatta, koska Porthanin oli tarkoitus korjata mm. Gananderin vanhentuneita etymologisia käsityksiä. Hanke raukesi, ja käsikirjoitus joutui unohdettuna Turun akatemian kirjastoon. Sieltä se oli onneksi lainassa, kun tulipalo tuhosi Turun ja sen kirjastot 1827. Myöhemmin Gananderin käsikirjoitus on julkaistu näköispainoksena 1937–1940 sekä käsikirjoituksen ja näköispainoksen pohjalta toimitettuna "selväkielisenä" laitoksena 1997. Hakusanoja on hieman yli 35 000.

Gananderin sanakirjan aineksista muokkasi Kustaa >Renvall suppeamman, mutta selkeän ja huolellisesti laaditun Suomalaisen Sana-Kirjan, joka valmistui 1826. Siitä tuli pitkiksi ajoiksi ensimmäinen tieteellinen suomen sanakirja.

 

Tekstinäytteen selvennys

SANA, -nan s. ord, verbum, vox, vocabulum, sanna aesth. / sana sanasta l. sanasta sanaan ord ifrån ord / sanan sanomata l. lausumata utan at knysa et ord / sano sanaxensa det war hans ord, så lydde hans ord / ennen saatuja sanoja förr undfångna ord / sanansa syödä, njellä, ottaa takasin ej hålla ord / söi sanan förgät, kom ej på sit tal / sanaa asettaa kannan päälle upställa orden i rimslut, göra vers, carmina facere / saatto sanaxi utspridde ryktet, rumorem edidit / ei sanakan aldrig et ord / sanaa wjedä bringa fram bodskap, sanaa saattaa idem / luwattomat sanat oqwädinsord, F. Lg. p. 165 / sana on jalka v. prov. ryktet blir snart utspridt / sanan rijta ordstrijd / antaa itzensä sanain taistelemiseen inlåta sig i disputerande / sanast' miest', sarvest' härkkä prov. parol / solmu sanat twetydige ord, amphiboliae / sanalla sanottu kortteligen, med et ord sagt, verbo, paucis / sanat pl. troll ord, verba efficacia magica, ex. gr. madon sanat verba contra serpentis morsum / tulen sanat verba contra ignis vim / raudan sanat verba pro sanandis vulneribus ferro inflictis, vide synty

(Merkityistä kohdista on linkkejä >selityksiin.)


© Internetix / Erkki Savolainen 1998  [Sisällysluettelo] [Edellinen sivu] [Seuraava sivu]