© Internetix  [Sisällysluettelo] [Edellinen sivu] [Seuraava sivu]


Sisällys


Kirjasuomen kehityskaudet

Kehityspiirteitä

2.1  Oikeinkirjoituksen kehitys
2.1.1  Nykykielelle vieraat spiranttiäänteet
2.1.2  Konsonanttien ja vokaalien merkintä
2.1.3  Agricolan ortografia

2.2  Nominien taivutuksen kehitys
2.3  Verbien taivutuksen kehitys
2.4  Sanaston kehitys
2.5  Lauserakenteiden kehitys


Teksti- ja kuvanäytteitä

3.1  Agricolan aapinen (Abckiria 1543)
3.1.1  Abckirian alkuruno
3.1.2  Abckirian kirjaimet ja äänteet
3.1.3  Abckirian kymmenen käskyä
3.1.4  Abckirian Isä meidän -rukous
3.1.5  Abckirian loppuosa

3.2  Agricolan Uusi testamentti (1548)
3.2.1  Uuden testamentin alkupuheet
3.2.2  Uuden testamentin Luukkaan evankeliumia

3.3  Vuoden 1642 Raamattu

3.4  Lainsuomennokset

3.5  Suomenkieliset Tieto-Sanomat (1776)
7.5.1  Puna Taudista (syyskuussa 1776)
7.5.2  Uusia Sanomita (toukokuussa 1776)

3.6  Ensimmäiset suomen kielen sanakirjat
3.6.1  Jusleniuksen sanakirja (1745)
3.6.2  Gananderin sanakirja (1787)
3.6.3  Lönnrotin sanakirja (1880)

3.7  Ensimmäiset suomen kieliopit
3.7.1  J. Länkelän kielioppi (1867)
3.7.2  E. N. Setälän kieliopit (1880, 1898)

3.8  Kalevala (1833, 1835, 1849)
3.8.1  Alku-Kalevala (1833)
3.8.2  Vanha Kalevala (1835)
3.8.3  Uusi Kalevala (1849)


Selityksiä tekstinäytteisiin


Kirjasuomen kehittäjiä

Harjoitustehtäviä

6.1  Kehityskausiin liittyviä tehtäviä
6.2  Kehityspiirteisiin liittyviä tehtäviä
6.3  Tekstinäytteisiin liittyviä tehtäviä


Kieliesimerkkien hakemisto

Lähteitä


© Internetix / Erkki Savolainen 1998  [Etusivu]