© Internetix  [Sisällysluettelo] [Edellinen sivu] [Seuraava sivu]


3.3  Eteläpohjalaisten murteiden piirteitä


Eteläpohjalaiset murteet ovat varsin yhtenäisiä ja alueella on selvät rajat. Etelä- ja pohjoisosan murteessa on kuitenkin eroja. Murre on omaleimaista: siinä on useita piirteitä, jotka ovat luonteenomaisia vain sille. Eteläpohjalaiset ovat säilyttäneet murteensa hyvin.
 

Murrenäyte

>Jurvan murretta


Murrepiirteitä

Muita murrepiirteitä

 • Pitkä vokaali i-loppuisen diftongin tilalla jälkitavussa

 • kaloolla 'kaloilla', keltaanen 'keltainen', tappoo 'tappoi'
   
 • Verbivartalon -e:n >labiaalistuminen

 • tuloo, menöö 'tulee, menee'
   
 • rk:n, lk:n >astevaihtelu

 • jalaat, märijät haloot
   
 • Erilaiset >persoonapäätteet preesensissä ja imperfektissä

 • tuomma – toima
  tuletta – tulija

© Internetix / Erkki Savolainen 1998  [Sisällysluettelo] [Edellinen sivu] [Seuraava sivu]