© Internetix  [Sisällysluettelo]  [Edellinen sivu] [Seuraava sivu]


3.1  Lounaismurteiden piirteitä


Lounaismurteet eroavat melko paljon muista suomen murteista. Niissä on vaikutteita rannikon ruotsalaismurteista, esim. paljon ruotsalaisia lainasanoja. Lounaismurteilla on myös ollut yhteyksiä viroon enemmän kuin muilla suomen murteilla.

Varsinaiset lounaismurteet:
1a
Pohjoisryhmä
1b
Itäryhmä
Lounaiset välimurteet:
2
Porin seutu
3
Ala-Satakunta
4
Turun ylämaa
5
Someron seutu
6
Länsi-Uusimaa.
 

Murrenäytteitä

>Eurajoen murretta (pohjoisryhmä
>Kiskon murretta (itäryhmä)
 

Murrepiirteitä

Muita murrepiirteitä

 • >Loppu- ja >sisäheitto

 • palk 'palkka; palkki'
  kukros 'kukkarossa'
   
 • >Heikko aste i-loppuisen diftongin edellä

 • tapo(i) 'tappoi'
  kellanen 'keltainen'
   
 • Pitkien vokaalien lyheneminen jälkitavuissa

 • kelppama 'kelpaamaan'
  mont kertta 'monta kertaa'
   
 • Toisen tavun vokaalin piteneminen puolipitkäksi, jos ensi tavu on lyhyt

 • asùn Turùs 'asun Turussa'
 • Geminaattanasaalien ja -likvidojen lyheneminen pitkän vokaalin, diftongin ja painottoman tavun jäljessä

 • käänetti 'käännettiin'
  kualu 'kuollut'
  ymmärys 'ymmärrys'
   
 •  rk:n, lk:n >astevaihtelu

 • märjä halvo 'märät halot'
 • Imperfektin tunnus -s(i)

 • mnää istusi 'minä istuin'
  hän sanòs hän sanoi'

© Internetix / Erkki Savolainen 1998  [Sisällysluettelo]  [Edellinen sivu] [Seuraava sivu]