© Internetix  [Sisällysluettelo] [Edellinen sivu] [Seuraava sivu]


3.7  Kaakkoismurteiden piirteitä


Vielä 1930-luvulla ennen viime sotia kaakkoismurteita puhuttiin koko silloisessa Etelä-Karjalassa sekä laajalti Inkerissä. Suomen Neuvostoliitolle luovuttaman Etelä-Karjalan asukkaat siirtyivät muualle Suomeen, missä he pian alkoivat kieleltään sulautua uuteen ympäristöönsä. Myös Inkerin suomalaismurteet ovat nyt jo häviämässä.

1 Varsinaiset kaakkoismurteet
2
Lemin seudun välimurteet
3
Sortavalan seudun välimurteet
4
Inkerin suomalaismurteet
 

Murrenäytteitä

>Muolaan murretta (varsinaiset kaakkoismurteet)
>Koprinan murretta (Inkeri)
 

Murrepiirteitä

 • >Yleiskielen ts:n vastineet

 • metsä : metsän (Kannaksella ja Inkerissä)
  messä : messän (Viipurin puolessa ja Vuoksenlaaksossa)
  mettä : metän (murteiston länsireunassa)
  mehtä : mehtän (Luoteis-Laatokan murteissa)

Muita murrepiirteitä

 • mennä-verbin asu

 • männä : mänen
   
 • >Persoonapronominit

 • mie, sie; minnuu, miul; sinnuu, siul
  myö, työ, hyö 'me, te, he'
   
 • >Ns. loi-monikko

 • taloloita 'taloja', tyttölöille 'tytöille'
  (puuttuu läntisimmistä osista)
   
 • sk >astevaihtelussa

 • koski : kosen, isen 'isken', usotella 'uskotella'
   
 • pessä, juossa 'pestä, juosta'

 •  
 • Mon. 3. persoonan >päätteet preesensissä

 • tulloot, jättäät 'tulevat, jättävät'
   
 • Mon. 3. persoonan päätteet imperfektissä

 • tulliit, jättiit 'tulivat, jättivät'
   
 • Loppuvokaalin (varsinkin a:n, ä:n ja i:n) kato

 • kirkos 'kirkossa', yhten päivän 'yhtenä päivänä', puol' viis 'puoli viisi'
   
 • Vokaalin kato aktiivin 2. partisiipin tunnuksesta

 • antant 'antanut', ei kuult 'ei kuullut'
   
 • >Omistusliitteiset muodot

 • issäi(n) 'isäni', issäis 'isäsi'
   
 • Eksessiivimuodot (vanhoja erosijamuotoja)

 • siint, kotont 'siitä, kotoa'
   
 • >Loppukahdennuksen puuttuminen osassa aluetta

 • [tule_tänne]
  [ei tie_miel männä] 'ei tee mieli mennä'

© Internetix / Erkki Savolainen 1998  [Sisällysluettelo] [Edellinen sivu] [Seuraava sivu]