© Internetix  [Sisällysluettelo] [Edellinen sivu] [Seuraava sivu]


1  Suomen murrealueet


1 Lounaismurteet | 2 Hämäläismurteet | 3 Eteläpohjalaiset murteet | 4 Keski- ja pohjoispohjalaiset murteet | 5 Peräpohjalaiset murteet | 6 Savolaismurteet | 7 Kaakkoismurteet
 

Suomen >murteet ja niiden alue käsitellään tässä perinteiseen tapaan. Valtakunnan rajojen ulkopuolella suomen murteita on puhuttu paitsi ns. >luovutetulla alueella ja >Inkerissä myös Ruotsin >Länsipohjassa sekä Norjan >Ruijassa Jäämeren rannalla. Murrekartoissa pienimpiä yksikköjä ovat >pitäjät. Karttojen pohjana on vuoden 1938 tilanne, jolloin kaakkoismurteiden puhujat elivät vielä perinteisillä alueillaan. 

Vanhastaan murteet on jaettu länsimurteisiin ja itämurteisiin. >Länsimurteita ovat lounais-, hämäläis- ja pohjalaismurteet. >Itämurteita ovat savolaismurteet ja kaakkoismurteet. Itämurteiden puoleisia ääripitäjiä ovat Virolahti, Miehikkälä, Luumäki, Savitaipale, Mäntyharju, Pertunmaa, Sysmä, Kuhmoinen, Jämsä, Koskenpää (nyk. Jämsänkoski), Keuruu, Pihlajavesi, Ähtäri, Lehtimäki, Alajärvi, Lappajärvi, Kortesjärven itäosa, Evijärvi, Vimpeli, Kyyjärvi, Kivijärvi, Kinnula, Pihtipudas, Pyhäjärvi, Kiuruvesi, Vieremä, Vuolijoki, Säräisniemen (nyk. Vaala) itäpuoli, Puolanka, Taivalkoski, Posio ja Kuusamo. – Nykyään myös Pudasjärvi ja Ranuan eteläosa, Ranuan kylä ja Simojärvi, (toisin kuin kartassa) luetaan kuuluvaksi savolaismurteiden Kainuun murteiden alueeseen (Räisänen 1972). 
 

Suomen murrealueiden kartta 
    Keltaisella merkityt rannikkoalueet ovat 
    Suomen >ruotsinkielistä aluetta.

 

>Lounaismurteet

Varsinaiset lounaismurteet: 
1a Pohjoisryhmä 
1b Itäryhmä 

Lounaiset välimurteet (nämä esitetään nykyään myös omana murreryhmänään): 
2 Porin seudun murteet 
3 Ala-Satakunnan murteet 
4 Turun ylämaan murteet 
5 Someron seudun murteet 
6 Länsi-Uudenmaan murteet 

Lounaismurteiden aluetta on melkein koko >Varsinais-Suomi sekä Rauman ympäristö >Satakunnasta. Lounaiset >välimurteet ulottuvat Porin seudulta Länsi-Uudellemaalle.
 

Lounaismurteiden alamurteet

 

>Hämäläismurteet

1 Ylä-Satakunnan murteet 
2  Sydänhämäläiset murteet 
3  Etelähämäläiset murteet 
4  Kaakkoishämäläiset murteet: 
4a  Hollolan ryhmä 
4b  Porvoon ryhmä 
4c  Iitin ryhmä

Hämäläismurteet ovat lounaisten välimurteiden ja itämurteiden välissä. Etelässä ne rajoittuvat Uudenmaan ruotsalaisasutukseen ja Suomenlahteen, pohjoisessa Etelä-Pohjanmaahan. – Sydänhämäläisiä murteita nimitetään myös >perihämäläisiksi murteiksi.
 

Hämäläismurteiden alamurteet

 

>Eteläpohjalaiset murteet 

Eteläpohjalaiset murteet ovat varsin yhtenäisiä ja alueella on selvät rajat. Murre on melko samanlaista myös Keski-Pohjanmaan Vetelissä, Kaustisella ja Halsualla heti ns. >savolaiskiilan pohjoispuolella. Eteläpohjalainen murrealue ulottui ilmeisesti sinne saakka ennen savolaisten >levittäytymistä.

Eteläpohjalaiset murteet

 

>Keski- ja pohjoispohjalaiset murteet 

1  Keskipohjalaiset murteet 
2  Pohjoispohjalaiset murteet

Keski- ja pohjoispohjalaisten murteiden raja sisämaahan päin on horjuva. Monet Keski-Pohjanmaan itäisimmät pitäjät ovat jo hyvin savolaisväritteisiä. Myös pohjoisempana  tuntuu vahva savolaismurteiden vaikutus. 

Nykyään Pudasjärvi ja Ranuan eteläosa luetaan kuuluvaksi (toisin kuin kartassa) savolaismurteiden Kainuun murteiden alueeseen (Räisänen 1972). 

Keski-Pohjanmaan eteläosan Kaustinen, Veteli ja Halsua ovat säilyttäneet monia tyypillisiä eteläpohjalaisuuksia. Niiden ja Etelä-Pohjanmaan välissä on ns. >savolaiskiila.
 

Keski- ja pohjoispohjalaiset murteet

 

>Peräpohjalaiset murteet 

1  Tornion murteet 
2  Kemin murteet 
3  Kemijärven murteet 
4  >Jällivaaran murteet 
Ruijan murteet

Peräpohjalaisia murteita ovat pohjoisimman Suomen – lähes koko Lapin läänin – sekä Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Norjan suomalaismurteet. Tornion murteita puhutaan Ruotsin puolen >Länsipohjassa. Pohjois-Norjan >Ruijan suomalaisasutus on sijainnut hajallaan eri vuonojen varsilla.

Peräpohjalaisten murteiden alamurteet

 

>Savolaismurteet 

1  Pohjois-Savon murteet 
2  Etelä-Savon murteet 
3  >Savonlinnan seudun välimurteet 
4  Itäiset savolaismurteet eli Pohjois-Karjalan murteet 
5  Kainuun murteet 
6  Keski-Suomen murteet 
7  Päijät-Hämeen murteet 
8  Keuruun – Evijärven välimurteet 
>Vermlannin savolaismurteet

Savolaismurteet ovat laaja-alaisin murteistomme. Niiden piiriin luetaan varsinaisen Savon maakunnan eli Etelä- ja Pohjois-Savon lisäksi Pohjois-Karjala, pääosa Päijät-Hämettä, Keski-Suomi, Kainuu ja Koillismaa sekä Etelä- ja Keski-Pohjanmaan välinen järviseutu. – Nykyään myös Pudasjärvi ja Ranuan eteläosa luetaan (toisin kuin kartassa) kuuluvaksi savolaismurteiden Kainuun murteiden alueeseen. (Räisänen 1972.) – Myös Keski-Skandinavian Vermlannin metsäsuomalaisten kieli on ollut vanhaa savon murretta.
 

Savolaismurteiden alamurteet

 

>Kaakkoismurteet 

1  Varsinaiset kaakkoismurteet 
2  Lemin seudun välimurteet 
3  Sortavalan seudun välimurteet 
4  Inkerin suomalaismurteet

Kaakkoismurteet on vanhastaan jaettu kahteen pääryhmään: Suomen kaakkoismurteisiin ja Inkerin suomalaismurteisiin. Suomen kaakkoismurteiden alkuperäisestä alueesta on enää jäljellä vain (entisen) >Kymen läänin itäpuoli. 

Laatokan pohjoispuolen Raja-Karjalan sekamurteet eivät enää kuuluneet suomen vaan >karjalan kielen piiriin.
 

Kaakkoismurteiden alamurteet

© Internetix / Erkki Savolainen 1998  [Sisällysluettelo] [Edellinen sivu] [Seuraava sivu]