© Internetix  [Sisällysluettelo] [Edellinen sivu] [Seuraava sivu]


3.5  Peräpohjalaisten murteiden piirteitä


Peräpohjalaiset murteet luetaan länsimurteisiin, mutta niissä on keski- ja pohjoispohjalaisten murteiden tapaan myös itäisiä piirteitä. Peräpohjalaisten murteiden alaryhmät voi erottaa toisistaan jo melkein sillä perusteella, miten painottoman tavun  vokaalin jälkeinen h on säilynyt.

1 Tornion murteet
2
Kemin murteet
3
Kemijärven murteet
4
Jällivaaran murteet
5
Ruijan murteet
 

Murrenäytteitä

>Ylitornion murretta (Länsipohja)
>Nattavaaran murretta (Jällivaara)
 

Murrepiirteitä

 • >Jälkitavujen vokaalien välinen h

 • talohon, mennähän (Kemijärven murteissa)
  talhon, menhän (lähinnä Kemin murteissa sekä osittain Jällivaaran ja Länsi-Ruijan murteissa)
  talhoon, menhään (Tornion murteissa)

Muita murrepiirteitä

 • rk:n, lk:n >astevaihtelu

 • märjät halot (Kemin ja Kemijärven murteet)
  märät halvot (Tornion murteet)
   
 • Geminaattanasaalien (mm, nn) ja -likvidojen (ll,rr) lyheneminen usein pitkän vokaalin ja diftongin jäljessä

 • suuremat 'suuremmat', pääle 'päälle'
   
 • juossa, pessä 'juosta, pestä'

 • (Kemin ja Kemijärven murteet)
   
 • Monikon >persoonapronominit ja pronomini ne

 • met, tet, het 'me, te, he', net 'ne'
   
 • Monikon 3. persoonan >päätteenä imperfektissä ja konditionaalissa pelkkä -t

 • het annoit 'he antoivat'
   
 • >Omistusliitteinen tyyppi

 • veljesti, ittesti 'veljesi, itsesi'

© Internetix / Erkki Savolainen 1998  [Sisällysluettelo] [Edellinen sivu] [Seuraava sivu]