© Internetix  [Sisällysluettelo] [Edellinen sivu] [Seuraava sivu]


Sisällys

Etusivu
Kartat
Ääninäytteet

Suomen murrealueet

1.1  Lounaismurteiden alue
1.2  Hämäläismurteiden alue
1.3  Eteläpohjalaisten murteiden alue
1.4  Keski- ja pohjoispohjalaisten murteiden alue
1.5  Peräpohjalaisten murteiden alue
1.6  Savolaismurteiden alue
1.7  Kaakkoismurteiden alue
1.8  Reuna-alueiden historiaa

1.8.1  Jällivaaran murteet
1.8.2  Savonlinnan seudun välimurteet
1.8.3  Vermlannin savolaismurteet
1.8.4  Suomen kaakkoisrajan muutoksia
1.8.5  Inkerin historiaa

Murrepiirteitä

2.1  Yleiskielen d:n murrevastineet
2.2  Yleiskielen ts:n murrevastineet
2.3  Diftongien avartuminen
2.4  Diftongien reduktio
2.5  Pitkän a:n, ä:n diftongiutuminen
2.6  Välivokaali
2.7  Vokaaliyhtymät -ea, -
2.8  Konsonanttien geminoituminen
2.9  Jälkitavujen vokaalien välinen h
2.10 Inessiivin päätteet
2.11 Liudennus eli palataalistuminen
2.12 Ns. loi-monikko
2.13 Persoonapronominit
2.14 Länsi- ja itämurteiden sanastoa
 

Eri alueiden murrepiirteitä

Murrenäytteitä

Harjoitustehtäviä

5.1  Murrealueisiin liittyviä tehtäviä
5.2  Murrepiirteisiin liittyviä tehtäviä
5.3  Murrenäytteisiin liittyviä tehtäviä

Selityksiä ja lisätietoja

Lähteitä
 


© Internetix / Erkki Savolainen 1998  [Aloitussivu] [Seuraava sivu]