© Internetix  [Sisällysluettelo] [Edellinen sivu] [Seuraava sivu]


2.6  Välivokaali

Murrepiirteen esiintyminen | Ilmiön historiaa | Nykyedustuksesta
 

Murrepiirteen esiintyminen

Švaa- eli loisvokaali tarkoittaa sellaista välivokaalia, joka helpottaa konsonanttiyhtymän ääntämistä, esim.  jalaka 'jalka', kylymä ~ kylömä 'kylmä', silimä ~ silemä 'silmä'.

Välivokaali syntyy kahden eri artikulaatiopaikassa muodostuvan konsonantin väliin. Se on useimmiten sama kuin edeltävä vokaali. Poikkeuksia ovat Mikkelin ja Savonlinnan seudun murteiden silemä, kuloma 'kulma', kylömä.

Välivokaalin ydinaluetta ovat savolaismurteet. Se on hyvin tyypillinen piirre myös pohjalaismurteissa Etelä-, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla. (Kettunen 1940, kartta 199.)

Savolaismurteissa välivokaalia tavataan eräissä l-alkuisissa konsonanttiyhtymissä kaikkialla sekä osassa aluetta nh-yhtymässä. Esim. selekä, palakka, hölömö, talavi, veleho; vanaha.

Pohjalaismurteissa tavataan edellisten lisäksi myös sellaisia tyyppejä, joita ei tunneta Savossa. Kyseeseen tulevia l-alkuisia yhtymiä on enemmän, ja lisäksi välivokaalia tavataan h-alkuisissa yhtymissä, joskus jopa r-alkuisissa. Esim. tylysä, palijo; lehemä, kihilat, vahava; kirives 'kirves' (harv.).

Pohjalaismurteissa švaa voi olla myös konsonanttiyhtymää seuraavan vokaalin kaltainen, esim. kelapaa 'kelpaa'.
 

Ilmiön historiaa

Välivokaalin suhteelliseen nuoruuteen viittaa se, että ilmiötä ei ole tavattu >Vermlannin metsäsuomalaisten kielessä. Nykyään heidän lähtöalueensa, Rautalammin seutu, kuuluu välivokaalin ydinalueisiin.
 

Nykyedustuksesta

Välivokaali kuuluu edelleen savolaismurteiden ja eteläpohjalaisten murteiden luonteenomaisiin piirteisiin (Mielikäinen 1980–1991).

Tutkimusten mukaan naiset kuitenkin välttelevät puheessaan välivokaalia useammin kuin miehet. Miesten puhe on yleensäkin rennompaa kuin naisten, kun taas naiset pyrkivät puhumaan enemmän yleiskielen normien mukaisesti.

Esimerkkejä savolaismurteiden tapauksista: meleko, jäläkeen, kolome, alakaa, heleppo, selevä, (erisnimiä:) Iisalami, Valakeekoski, Jalakanen, Silivennoinen.

Esimerkkejä eteläpohjalaisten opiskelijoiden puheesta: Pohojammaalla, leheres, yhydes, mahadollista, ihiminen, ilamapiiri, helappo.
 


© Internetix / Erkki Savolainen 1998  [Sisällysluettelo] [Edellinen sivu] [Seuraava sivu]