Etusivu

Sisällys

Hakemisto <Edellinen Seuraava>

Asiahakemisto

Tällä sivulla:
Artikkelien väliotsikot

Erillisillä sivuilla:
Kuvahakemisto | Avoin tekstihaku | Henkilöhakemisto

__________

Artikkelien väliotsikot

Hakemistoon on aakkostettu verkkokirjan artikkelien väliotsikot. Niiden perässä sulkeissa oleva nimi viittaa kirjoittajaan. Rivit toimivat linkkeinä kyseisiin kohtiin.

Ajatuksia varhaiskasvatuksen systeemisestä määritelmästä (Härkönen)
Alussa oli taulu ja liitu… (Tulkki-Pietikäinen)
Anna Kekkonen in memoriam
(Tulkki-Pietikäinen)
Anna-Mamman seminaari (Talvela)
Arvioinnin nousu ja tulos (Luukkainen)
Diogenes parvekkeella (Talvela)
Edessä parempi tulevaisuus? (Vartiainen)
Eheyttävä teoria, jatkuva koettelu ja jatkuva laadunparantaminen (Åhlberg)
Ei-kognitiivisista päämääristä (Nuutinen)
"Ei koiria Jerusalemin temppeliin!" (Talvela)
Elo- ja syyskuu 1974 (Kuikka)
Ensimmäinen opiskeluvuosi (Hultin)
Ensimmäinen PTS-suunnitelma (Kuikka)
Ensimmäisiä vertaistensa joukossa (Savolainen)
Epilogi (Hultin)
Erityistä tukea tarvitsevien opetus (Luukkainen)
Finaali (Hultin)
Hikilappuja ja pitsireunoja (Talvela)
Hyperkieliopin vastaanotto (Savolainen)
Joel Lehtonen projektin aiheena (Jämsä)
Joensuun yliopiston Savonlinnan yksiköiden tarjoama kehityspotentiaali (Vartiainen)
Johtaja Anna Kekkonen (Tulkki-Pietikäinen)
Jylhän synkkää melankoliaa, tylyn ankaraa asiaa... Otteita Timo Rautiaisen tuotannon arvioinneista (Savolainen)
Kaksi koululaitosta (Ripatti)
Kantaatti "Vuossatain virta" (multimedialiite)
Kasvattajan itsekasvatus (Ripatti)
Kasvatuksen kautta kohti uutta yhteiskuntaa (Ripatti)
Kasvatustieteestä laitoksen päätiede (Kuikka)
Kasvun ja käyttäytymisen muutoksen ehtoja (Ojanen)
Katto kaikkien päälle, tilat toiminnoille (Savolainen)
Kehitetäänkö vai eikö kehitetä? (Kuikka)
Kehittäminen jatkuu (Kuikka)
Kilpasyöntiä Kasinolla (Talvela)
Kognitiivisista päämääristä (Nuutinen)
Kohti vakinaista nimitystä (Kuikka)
Kohua lastentarhanopettajakoulutuksesta (Savolainen)
Kokeilun tuloksia (Jämsä)
Kotitalouden ja tekstiilityön opettajien koulutus (Savolainen)
Kotitalousopettajien ja käsityönopettajien koulutus (Kokkonen)
Koulun muutos (Ripatti)
Koulutuksella on yhteiskunnallista vastuuta (Luukkainen)
Koulutuksen yhteiskunnallis-pedagogiset haasteet (Niikko)
Koulutus tasa-arvon turvaajana (Luukkainen)
Kouluun kuusivuotiaana (Nuutinen)
Kukoistava puutarha karuun maahan (Tulkki-Pietikäinen)
Käsitekartat ja Vee-heuristiikat (Åhlberg)
Laadukkuus opetustyön lähtökohtana ja päämääränä (Luukkainen)
Lama herätti 1990-luvun alussa (Auvinen)
Lamaa ja lakkautusuhkia (Savolainen)
Lasten elämää Heikinpohjassa 1950-luvulla (Nuutinen)
Lastentarhanopettajien koulutuksen rakenneratkaisut (Niikko)
Lastentarhanopettajien koulutus (Savolainen)
Lastentarhanopettajien koulutus (Kokkonen)
Lastentarhanopettajien koulutus ja varhaiskasvatuksen monitieteisyys (Niikko)
Lieveilmiöitä (Kuikka)
Luokanopettajien koulutus (Savolainen)
Luokanopettajien koulutus (Kokkonen)
Lyijykomppania (Savolainen)
Marraskuu 1974 – lakkautetaanko Savonlinnan laitos? (Kuikka)
Matkailun osaamiskeskus ja maisterikoulutus Savonlinnaan (Nousiainen)
Mediaviestinnän kurssi sisällöntuotannon projektissa (Jämsä)
Mietteitä opettajanuran loppusuoralla (Nuutinen)
Miksi ohjauskäsitysten tutkimusta? (Väisänen)
Millainen on hyvä ohjaaja? (Väisänen)
Millaista on hyvä ohjaus? (Väisänen)
Minun opintoni, minun kurssini, minun pääomani (Kiviniemi)
Miten Hyperkielioppi syntyi? (Savolainen)
Miten ohjaajan todellinen vaikutus maksimoituu?
(Ojanen)
Monitieteinen kasvatustiede (Nuutinen)

Muistojen puistotie... (Talvela)
Muitakin vaikutuksia on (Auvinen)
Musiikki (Nuutinen)
Musiikki- ja runoesitykset (multimedialiite)
Näkökulmia tasa-arvoiseen käsityön opetukseen (Pöllänen)
Nöyryys on korkealaatuisen oppimisen välttämätön ehto (Åhlberg)
Nuorisokulttuurin merkitys? (Nuutinen)
Ohjaajan kyky korkealaatuiseen dialogiin (Ojanen)
Ohjaajan luoma oppimisympäristö (Ojanen)
Ohjaajan reflektiokyky (Ojanen)
Ohjaavien luokanopettajien ja didaktikkojen erot ohjauksessa (Väisänen)
Ohjauksen asema kasvatustieteessä ja opettajankoulutuksessa (Ojanen)
Ohjauksen käsite (Väisänen)
Ohjauksen kehittämisehdotuksia (Väisänen)
Ohjauksen onnistumisen edellytyksiä (Åhlberg)
Ohjauksen todellisuus – tutkimuksen taustaa (Väisänen)
Ohjaus kehittävänä ja kehittyvänä suhteena (Väisänen)
Omat lähtökohtani (Kuikka)
Opettajaksi kasvamassa (Kiviniemi)
Opettajan ammatti on ensisijaisesti eettinen ammatti (Luukkainen)
Opettajan näkökulma (Savolainen)
Opettajana, lääninkouluttajana ja vararehtorina (Nuutinen)
Opettajankoulutus paradigmojen valossa (Enkenberg)
Opettajantyön reflektointia (Nuutinen)
Opettajasta täysipäiväiseksi muusikoksi
(Nuutinen)
Opettajatarve (Luukkainen)
Opettajille ja kasvattajille sopivien tutkimusmenetelmien kehittäminen (Åhlberg)
Opetustyön muuttuvat toimintaympäristöt (Luukkainen)
Opiskelija kotiaan etsimässä (Kiviniemi)
Opiskelijavalintojen kehittäminen (Kokkonen)
Opiskelijoiden kotiläänit (Auvinen)
Opiskeluaika seminaarissa (Nuutinen)
Osaamistulokset tärkein arvioinnin ja kehittämisen kohde (Luukkainen)
Otteita juhlapuheista (multimedialiite)
Palveluiden saatavuus ja laatu (Luukkainen)
Petäjänä kallionraossa (Talvela)
Päämäärät uudistuvat (Luukkainen)
Riittääkö opettajan työn vetovoima? (Luukkainen)
Ruohonjuuritaso ratkaisee (Jämsä)
Savonlinnaan oma yliopisto? (Savolainen)
Savonlinnan laitosten avajaiset 2002 (liite 2)
Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksen 50-vuotisjuhla 2002 (liite 2)
Savonlinnan seminaarin alkuvaiheita (Tulkki-Pietikäinen)
Savonlinnan seutu: tilastojen ja mielikuvien ristiriita (Vartiainen)
Savonlinnan vuosilta (Nuutinen)
Seminaarin vihkiäiset ja kantaatti "Vuossatain virta" 1963 (Tulkki-Pietikäinen)
Seminaarista kasvatustieteelliseksi yliopistoyksiköksi (Nousiainen)
Seminaarista pohja vuosisadan äänelle (Talvela)
Sosiokulttuurinen tulkinta oppimisesta ja opettajankoulutus
(Enkenberg)
Suomen kielioppia verkkoon (Savolainen)
Suorita, suorita! (Kiviniemi)
Suuri opintoviikkojahti (Kiviniemi)
Taloudelliset vaikutukset (Auvinen)
Termien kirjavuutta (Jämsä)
Tiede ja opettajuus (Nuutinen)
Tieteen päämäärät ja kasvatuksen tutkimus (Nuutinen)
Timo Rautiainen & Trio Niskalaukaus (Savolainen)
Toimintaympäristö muuttuu mutta sivistystavoite säilyy (Luukkainen)
Toinen vuosikurssi (Hultin)
Tutkimuksenteon ohjauksen teoriani syntyvaiheita (Åhlberg)
Tutkimus- ja kehittämishankkeen tieteenfilosofiset lähtökohdat (Äänismaa)
Tutkimus- ja kehittämishankkeen tieteidenvälisyys (Äänismaa)
Tutkinnot uudistuvat (Savolainen)
Tutkivan opettajan ideaali (Enkenberg)
Uhkaako maatamme matemaattisten aineiden opettajapula? (Sorvali)
Uusia tuulia (Tulkki-Pietikäinen)
Uuteen seminaarirakennukseen 1960 (Tulkki-Pietikäinen)
Vapauden periaate (Ripatti)
Varhaiskasvatuksen muutos (Härkönen)
Varhaiskasvatuksen neljäs ulottuvuus (Härkönen)
Varhaiskasvatus käytäntönä (Härkönen)
Varhaiskasvatus tieteenä ja käytäntönä
(Härkönen)
Varhaiskasvatus tieteenä, käytäntönä ja oppiaineena
(Härkönen)
Varhaiskasvatus-käsitteen kolme ulottuvuutta ja niiden yhdistelmät (Härkönen)
Varhaiskasvatus-käsitteen systeeminen malli ja sen soveltaminen (Härkönen)
Vastauksia kehittämisehdotuksiin (Väisänen)
Voitaisiinko aineenopettajan kelpoisuuden antavat matematiikan opinnot toteuttaa luokanopettajille toisin? (Sorvali)
Välilliset vaikutukset (Auvinen)
Vääntöä tutkintojen tasosta ja profiloitumisesta (Savolainen)
Yhteinen käsityö kasvatusideologioiden valossa (Pöllänen)
Yhteistyö takaa tulevaisuuden (Kuikka)
Yhteistyötä Internetixin ja Nettiradio Mikaelin kanssa (Jämsä)
Yhtenäinen perusopetus (Luukkainen)
Yliopiston muuttuva alueellinen rooli (Vartiainen)
Yliopiston vaikutuksia Savonlinnassa (Auvinen)
Yliopistonmäki tukemaan itäsavolaista aluekehitystä (Nousiainen)

Etusivu

Sisällys

Hakemisto <Edellinen Seuraava>

jyo.gif (1438 bytes)

Savonlinnan opettajankoulutuslaitos 2003Erkki.Savolainen@joensuu.fi