Etusivu

Sisällys

Hakemisto <Edellinen Seuraava>

Multimedialiite:
Savonlinnan seminaarin vihkiäiset 1963
 Savonlinnan seminaarin ja sen kansakoulun vihkiäisjuhla 14.12.1963 oli huomattava kulttuuritapahtuma. Pääjuhlan ohjelmasta on tallennettu välähdyksiä äänilevylle, joka valmistui seminaarin entisten oppilaiden tuella. Levyn käytännön toteutuksesta huolehtivat opettaja Jaakko Korpela, joka on myös lukenut levylle välikuulutukset, sekä lehtori Jorma Väänänen*, joka on tarkistanut talletetun musiikin. Levyä jakeli Savonlinnan Seminaarin Laulajat r.y.

Levyn sisältö on pääosiltaan kuunneltavissa tältä sivulta digitaalisessa muodossa. Lupa julkaisemiseen on saatu tekijöiltä ja heidän edustajiltaan. Digitoinnin RealMedia-muotoon on toteuttanut suunnittelija Pekka Ranta Savonlinnan kansainvälisen viestinnän laitokselta.

Kuunteluun tarvittavan RealMedia-soittimen voi hakea, ellei sellaista vielä ole, seuraavasta osoitteesta: http://www.real.com. Ilmaisversion suora lataussivu on tällä hetkellä (7.5.2003) seuraavassa osoitteessa: http://europe.real.com/freeplayer_r1p.html.


Tällä sivulla:
Otteita juhlapuheista | Musiikki- ja runoesitykset ym. | Kantaatti "Vuossatain virta"

Isot kuvat erillisissä ikkunoissa:
Levyn etukansi
| Levyn takakansi | Levynpuolten sisällys

__________

Otteita juhlapuheista

Rehtori Anna Kekkonen | Piispa Osmo Alaja | Pääjohtaja R. H. Oittinen

Levyllä on otteita juhlapuheista, joita pitivät Savonlinnan seminaarin rehtori Anna Kekkonen, Mikkelin hiippakunnan piispa Osmo Alaja* sekä kouluhallituksen pääjohtaja R. H. Oittinen*. Seuraavassa on sitaatteja näistä otteista.
 

Rehtori Anna Kekkonen:
[ Kuuntele puhetta, kesto 04:27.4, RealMedia-tiedosto 692 kt]

– Tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt. Iloitkaamme ja riemuitkaamme siitä. Nämä Pyhän Raamatun sanat ovat olleet mielessäni tänä – – monien toiveiden täyttymisen päivänä.

– Me olemme vastuussa yhteiskunnalle, joka suurin uhrauksin on rakentanut nämä koulutalot. Me olemme vastuussa niille lapsille, joille tahdomme täällä kasvattajia ja opettajia valmistaa ja joiden ohjaajiksi täällä opiskelevat valmistuvat.

– Me tahdomme olla kasvattamassa nousevalle polvelle vastuuntuntoisia nuoria opettajia, jotka olisivat ohjaamassa kansamme lapsia kaikkeen jaloon ja hyvään ja jotka tahtoisivat olla siirtämässä parasta menneiden polvien kulttuuriperintöä tuleville polville.

– Me tahdomme kaikki täällä tehdä työtä tämän ajallisen isänmaamme onneksi kukin niillä lahjoilla, mitä meille on annettu. Me tahdomme olla tekemässä työtä täällä Jumalan kunniaksi, joka on meille jalon kasvatus- ja opetustehtävän antanut.

– Nuoriso, isänmaa, Jumala; siinä kolme johtotähteä, joiden toivon ohjaavan jatkuvasti seminaarimme työtä. Näiden johtotähtien valossa tehtävään työhön tämä juhlapäivä ja juhlahetki tuovat lämpöä ja innoitusta.


Piispa Osmo Alaja (ks. muistokirjoitus*):
[ Kuuntele puhetta, kesto 03:05.9, RealMedia-tiedosto 481 kt]

– Yleisen käsityksen mukaan ovat eräät virat ja toimet niin sanottuja kutsumustehtäviä. Niihin ei sen tähden sovi valmistua eikä ryhtyä yhtä arkisin perustein kuin ammatti yleensä valitaan. Ei siis pidetä riittävänä, että nuori ihminen katsoo itsensä lahjojensa puolesta kykeneväksi tuollaista tehtävää aikanaan hoitamaan ja että hän arvioi saavansa siitä itselleen ja perheelleen tyydyttävän toimeentulon. Hänen on, niin ajatellaan, tunnettava myös eräänlaista sisäistä vetäymystä juuri tähän virkaan, joka edellyttää haltijaltaan kokosydämistä antautumista ja itsensä unohtavaa uhrautuvaa mieltä.

– Edelleen hänen on otettava miehuullisesti kannettavakseen se raskas vastuu, mikä hänen virkaansa liittyy.

– Tarkistaessamme vanhoja käsityksiä opettajan kutsumuksesta ja pyrkiessämme saattamaan ne sellaisiksi, että nuoret opettajiksi valmistuvat voivat ne omistaa, meidän epäilemättä onkin enemmän puhuttava kutsumuksesta lahjana ja etuoikeutena kuin korostettava sen ääretöntä vastuullisuutta. Iloinen ja kiitollinen mieli on tehokkain mahdollinen kannustin niin tunnolliseen työhön kuin nuhteettomaan elämäntehtävän arvon mukaiseen vaellukseen.


Pääjohtaja R. H. Oittinen (ks. henkilötietoja*):
[ Kuuntele puhetta, kesto 02:24.1, RealMedia-tiedosto 373 kt]

– Jo monien vuosien ajan on käyty keskustelua koulumme kehittämisestä ja ennen kaikkea koulujärjestelmän kehittämisestä, ja tämän keskustelun kuluessa näyttää viimeinkin saavutetun tiettyjä tuloksia. On luonnollista, että uuden järjestelmän aikaansaaminen edellyttää koko koulusäännöstön yksityiskohtaista tarkistamista ja perusteellista uudelleen luomista, ja tämä tulee olemaan erittäin pitkäaikainen ja monivuotinen työ.

– Mutta on ilmeistä, että kouluhallinto ei voi enää pysyä sillä tavoin kouluhallitukseen keskitettynä kuin tähän saakka. Kouluhallituksen ja kunnallisen kouluhallinnon välille tarvitaan jonkinlainen alueellinen kouluhallintoporras, jotta asiat saataisiin todella tehokkaasti luistamaan ja koulun kehittäminen saataisiin todella ohjatuksi määrätietoisella ja johdonmukaisella tavalla.

– Ennen kaikkea tietysti koulujärjestelmän uudistaminen liittyy läheisesti opettajain valmistuksen ongelmiin, sillä uudet opettajathan itse asiassa tulevat loppujen lopuksi luomaan tämän uuden koulun. – – Heidän työstään riippuu, onnistutaanko näiden suurien sosiaalisten päämäärien toteuttamisessa.


Musiikki- ja runoesitykset ym.

Fanfaari, Kaarlo Lehikoinen, trumpetti
[ Kuuntele musiikkia, kesto 00:39.7, RealMedia-tiedosto 104 kt]

J. G. Walther: Urkukonsertto (h) I osa, Kirsti Luukkonen, urut
[ Kuuntele musiikkia, kesto 03:16.4, RealMedia-tiedosto 508 kt]

Runoja kokoelmasta "Kevät", Pirkko Hänninen (ks. kirjailijaesittely*)
[ Kuuntele lausuntaa, kesto 01:40.3, RealMedia-tiedosto 260 kt]

J. Sibelius: Aamusumussa, H. Kaski: Illalla, Savonlinnan Seminaarin Laulajat, joht. Eija Muinonen
[■ Kuuntele musiikkia, kesto 03:54.0, RealMedia-tiedosto 605 kt]

Päätös entisten oppilaiden yhdistyksen perustamisesta, Jaakko Korpela
[ Kuuntele puhetta, kesto 00:25.0, RealMedia-tiedosto 66 kt]


Kantaatti "Vuossatain virta"
[ Kuuntele teos kokonaisuudessaan, kesto 10:58.2, RealMedia-tiedosto 1700 kt]

Pakanuuden aika Savossa | Pyhän Olavin linna | Voutien valta | Rauhaa rajalla | Tiedon mahti

Vihkiäisjuhlan säveltaiteellinen päänumero oli Jorma Väänäsen (ks. henkilötietoja*) Eila Tulkki-Pietikäisen sanoihin säveltämä kantaatti "Vuossatain virta". Sävellys jakautuu runoelman mukaan viiteen osaan: Pakanuuden aika Savossa, Pyhän Olavin linna, Voutien valta, Rauhaa rajalla sekä Tiedon mahti. Juhlakuoron lisäksi esiintyjinä olivat Kirsti Kytömäki (sopraano), Matti Tuloisela (basso), Kirsti Luukkonen (piano), Sinikka Hukkanen (urut), Kaarlo Lehikoinen (trumpetti) sekä II kurssin lyömäsoitinryhmä. Kantaatin johti Jorma Väänänen. – Esittelyteksti on peräisin levykotelon takakannesta*.


I osan kuoro esittää lausuen pianon, urkujen ja patarumpujen säestyksellä.

Pakanuuden aika Savossa
[ Kuuntele I osa, kesto 01:27.7, RealMedia-tiedosto 228 kt]

Viipyy vielä öinen huuru
Saimaan sinivetten yllä.
Viel' ei Väinön kannel helky
tenhoisana rantamilla,
eikä leikki vedenneitoin
salmensuita sulostuta.

Täällä liikkuu outo joukko,
kulkee Hiiden kumma kansa,
tekee turjat taikojansa.
Rummun kumu kauas kantaa,
nousee noitain uhrisavut.
Lapin lapset hallitsevat. –

Vaan jo lähtee Karjalasta
heimo viisas sekä vakaa,
etsii uutta riistamaata,
kalavettä, kaislarantaa,
jumalat tuo tullessansa,
kaiuttavi Väinön virret.

Raivaa, raataa uusi kansa,
uutismailla kasket kaataa.
Kaukomailla käydessänsä
saa jo saaliit sylintäydet,
sotamaineen suurenmoisen.

Vaan on vahvaa vahvempia. –
Saapuu miehet Nowgorodin
tanhuat ja talot polttain,
vievät naiset lapsinensa. –
Siitä alkoi vinha riita,
kostoretket, vainot julmat.
Missä turva Savonmaalle,
suoja rajan asujalle?


Lyhyen trumpetin toitotuksen välityksellä I osa liittyy II:een, jossa sekakuoro marssin rytmissä laulaa linnan rakennuksesta pianon, patarumpujen, lautasten ja trumpetin säestämänä.

Pyhän Olavin linna
[ Kuuntele II osa, kesto 01:36.1, RealMedia-tiedosto 249 kt]

Mikä myllerrys käy, mikä jyske
ja ponnistus äärellä virran,
erämetsissä honkien ryske
kumahdellessa kohtalon pirran.
Kivi kivelle lyödään verisin rystyin
nyt linnaksi tornein ylväin ja pystyin.

Rautahaarniskoin ja kalvoin
Savon urhot raatoivat innoin
isänmaansa parasta palvoin
ja uskoen, että hinnoin
näin raskain maksettu mahtava muuri,
on oleva Suomemme suoja suuri.

Ovat täyttyneet toiveet hartaat:
Pyhän Olavin linna kesti,
Kyrönvirran paatiset partaat
jo vainojen vyöryt esti.
Savon heimon heltisi rauhan työhön,
kohos' kaskien savuja korpien yöhön.


III:ssa osassa lyhyen lyömäsoitinten esittämän johdannon jälkeen bassosoolo vuorottelee kuoron kanssa lyömäsoitinryhmän ilmentäessä taustalla runon aiheen mukaista ratsastusrytmiä.

Voutien valta
[ Kuuntele III osa, kesto 01:42.4, RealMedia-tiedosto 266 kt]

Vaan talonpoika parka,
vaan talonpoika parka,
nyt vouti ratsastaa,
nyt vouti ratsastaa.
Hän mittaa pohjaan saakka
laarisi. Velkataakka
kruunulle yhä on.

On peltos kivikkoiset,
on peltos kivikkoiset,
hallakin kylvös vie,
hallakin kylvös vie.
Pyydystät veden viljaa,
kiristät vyötäs hiljaa,
sa, lannistumaton.


IV osa on sävyltään lyyrillinen. Se alkaa säestävien soittimien johdannolla, johon liittyy kuoro hymisten. Sopraanosoolo vuorottelee sitten bassosoolon kanssa ja solistit esittävät toisen lausekkeen duettona. Taustalla kuuluu kuoron hyminä, rytmillistä tasapainoa tehostavat harvat triangelin lyönnit.

Rauhaa rajalla
[ Kuuntele IV osa, kesto 02:26.2, RealMedia-tiedosto 379 kt]

Mökit nousevat valkein hirsin,
hymyy lehdikot lehmihaan.
Uus' usko viriää virsin
rajan rantoja rakentamaan.

Ja kansa vähäinen karttuu.
Jano hengen aarteiden
sen sielussa hiljaa varttuu
kera rauhan huomenten.


V osa alkaa trumpetin signaalilla, jonka rytmi ilmaistaan patarumpujen lyönneillä sekä pianon akordeilla. Alkusommittelu on polyfoninen kuoroäänien esittäessä teeman seuraavassa järjestyksessä: basso – altto – tenori – sopraano. Kertauksen jälkeen seuraa dramaattinen välike, jossa kuoron säkeitten väliin on sijoitettu patarumpujen tremoloa lautaslyönnin kanssa ja joka trumpetin toitotuksen avulla johtaa lapsikuoron mukaantuloon sekä sävellyksen muuttumiseen hyminän luonteiseksi. Kolme pitkää trumpetin säveltä, joita tukevat pianon, urkujen, patarumpujen tremolot sekä lautaslyönti viimeisellä iskulla, päättävät sävelteoksen.

Tiedon mahti
[ Kuuntele V osa, kesto 03:10.1, RealMedia-tiedosto 492 kt]

Vuossatain pauhu
on vyörynyt ylitse saloin.
Kaskien sauhu
kadonnut liepeiltä taloin.
Lehtojen siimes
ei sankkana rantoja saarra.
Joutsenen siipi
ei suven taivaalla kaarra.

Aika on uusi,
on muuttunut askelten tahti.
Kumartuu kuusi,
suuri on koneiden mahti.
Vesiä viistää
laivojen vaahtoova vana.
Ilmoja pitkin
kulkevat kuva ja sana.

Ylväänä piirtyy
pilviin linnamme pyhä.
Vastuu sen siirtyy
hengen aseille yhä.
Nuoret ja vanhat
tiedon templejä kohti
joukkoina rientävät.
Siellä on tähti,
mi johti.

Tähti, ah, tähti,
totuuden valoa loista!
Mistä se lähti,
kerro ja vainot jo poista.
Hyvyyttä tuiki
ja nöyryyttä edessä Herran,
ett' olis' meissäkin
taivasta hivenen verran.

(Runoelman teksti on Eila Tulkki-Pietikäisen käsikirjoituksen mukaisessa asussa.)

Etusivu

Sisällys

Hakemisto <Edellinen Seuraava>

jyo.gif (1438 bytes)

Savonlinnan opettajankoulutuslaitos 2003Erkki.Savolainen@joensuu.fi