Etusivu

Sisällys

Hakemisto <Edellinen Seuraava>

Sisällys

Sisällysluettelosta näkyvät verkkokirjan sivut. Otsikot toimivat linkkeinä kyseisille sivuille.


Esipuhe
Etusivu
Hakemisto
| Tekstihaku


1 Laadukas oppiminen ja sen edistäminen

Jorma Enkenberg: Oppimisesta ja opetusmalleista yliopistokoulutuksessa

Pertti Väisänen: Kohti oppimiskeskeistä pedagogiikkaa opettajankoulutuksessa

Pirjo Äänismaa: Opiskelijat oppimistyöntekijöinä – eräs kokeilu

Pirita Seitamaa-Hakkarainen – Kai Hakkarainen: Verkostopohjainen oppimisympäristö yhteisöllisen suunnittelun tukena


2 Opettajien ammatillinen kasvu

Anneli Niikko: Portfolio oppimisen ja kasvun välineenä

Raimo Silkelä: Persoonallisesti merkittävät oppimiskokemukset

Pertti Väisänen – Raimo Silkelä: Uskomukset opettajaksi opiskelevien ammatillisessa kehityksessä

Ulla Härkönen: Varhaiskasvatuksen yliopisto-opettajat pohtimassa pedagogista prosessia

Pirjo Nuutinen: Opettajat vallassa ja vallan alla


3 Ympäristökasvatus ja kestävä kehitys

Mauri Åhlberg: Opettajat parempaa tulevaisuutta rakentamassa

Leena K. Lahti: Ympäristökasvatuksen sekä ympäristö- ja luonnontiedon merkityseroista

Vuokko Vienola: Kokemuksia päiväkodin ympäristökasvatuksesta


4 Ainedidaktiikan näkökulmia

Sinikka Pöllänen – Tarja Kröger: Käsityön erilaiset merkitykset opetuksen perustana

Tuomo Jämsä: Lukemaan ja kirjoittamaan opettamisen didaktiikan kielitieteellistä taustaa

Kari Ahonen: Tonaaliset odotukset musiikin oppimisessa


Tekijät

Etusivu

Sisällys

Hakemisto <Edellinen Seuraava>

jyo.gif (1438 bytes)

Savonlinnan opettajankoulutuslaitos 2001Erkki.Savolainen@joensuu.fi