Etusivu l Sisällys l Hakemisto l <Edellinen l Seuraava>


Kirjoittajat
 

Päivi Atjonen
professori

Kasvatustieteen laitos
Joensuun yliopisto

Keskeiset tutkimusteemat: Opetussuunnitelma, opettajan pedagoginen ajattelu, tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen opetuksessa, pedagoginen etiikka

Kotisivu: http://www.edu.joensuu.fi/atjonen
 


Riitta Jyrhämä
didaktiikan yliopistonlehtori

Opettajankoulutuslaitos
Helsingin yliopisto

Tutkimuskohteita: opettajan pedagoginen ajattelu, opetusharjoittelun ohjaus, opettajankoulutuksen monimuotoistaminen osana virtuaaliyliopiston kehitystä

Kotisivu:
http://www.helsinki.fi/~jyrhama/


  Leena Krokfors
kasvatustieteen, erityisesti didaktiikan professori

Opettajankoulutuslaitos
Helsingin yliopisto

Sähköposti:
leena.krokfors@helsinki.fi


Kari Kiviniemi
yliopettaja

Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Tutkimuksen kohteina ovat olleet mm. ammatillinen aikuiskoulutus, opettajankoulutus, opetusharjoittelu sekä verkkopedagogiikka.
 
Sähköposti:
kari.kiviniemi@oamk.fi

Anna Raija Nummenmaa
professori

Opettajankoulutuslaitos
Tampereen yliopisto

Asiantuntijuus: ohjauksen metodologia - erityisesti ryhmäohjaus, akateemisten työprosessien ohjaus sekä ongelmaperustainen oppiminen

Sähköposti:
psannu@uta.fi


Sinikka Ojanen
professori, emerita

Kouvola

Sähköposti:
heikki.ojanen@kouvola.fi


Anneli Sarja
erikoistutkija

Koulutuksen tutkimuslaitos
Jyväskylän yliopisto

Tutkii dialogisuutta ja opettajuutta erilaisissa oppimiskonteksteissa.

Sähköposti:
anneli.sarja@ktl.jyu.fi


Raimo Silkelä
yliassistentti, ma.

Savonlinnan opettajankoulutuslaitos
Joensuun yliopisto

Tutkimuksen kohteena persoonallisesti merkittävät oppimiskokemukset, verkko-opiskelun ja oppimisen mielekkyys, oppimistyylit verkkokurssilla, opetusharjoittelun ohjaus ja korkeakoulupedagogiikka

Sähköposti:
raimo.silkela@joensuu.fi


Pertti Väisänen
dosentti, professori, ma.

Soveltavan kasvatustieteen laitos
Joensuun yliopisto

Tutkii opetusharjoittelun ohjausta ja tutkimusmenetelmäopintojen opettamisen ja oppimisen problematiikkaa.

Sähköposti:
pertti.vaisanen@joensuu.fi


SUOMEN HARJOITTELUKOULUJEN VUOSIKIRJA N:O 1, 2003
Toimitus: Raimo Silkelä l Verkkoversio: Erkki Savolainen