Etusivu l Sisällys l Hakemisto l <Edellinen l Seuraava>


Mainiot maikat (Art House 2001) on erillinen teos, joka perustuu samaan aineistoon kuin tämä tutkimus.

Huumori opettajan työvälineenä

Hanna Järvelä, Anna Keinänen,
Pirjo Nuutinen & Erkki Savolainen


Opetusta ja huumoria on tutkittu Suomessa toistaiseksi vähän. Tämä tutkimus lähestyy aihetta autenttisten tarinoiden kautta.

Aineiston ovat koonneet Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksen opiskelijat Pirjo Nuutisen johdolla 1998–2000.

Julkaisun pohjana on Hanna Järvelän ja Anna Keinäsen pro gradu -tutkielma (2003), jonka Pirjo Nuutinen ja Erkki Savolainen ovat muokanneet verkkojulkaisuksi. Tutkimus valottaa huumorinkäytön ulottuvuuksia ja erityisesti opettajien viljelemän huumorin moninaisia tarkoitusperiä.

Joensuun yliopisto
Savonlinnan opettajankoulutuslaitos 2004
Verkkokirjan ISBN: 952-458-548-0

Kehyksellinen etusivu l Kehyksetön etusivu

SOKL:n verkkokirjoja