Etusivu l Sisällys l Hakemisto l <Edellinen l Seuraava>


Sisällys

Tiivistelmä

 1

Johdanto

 2

Huumorin, koomisen ja naurun määrittelyä

 

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Huumori, koominen ja huumorintaju
Teorioita huumorista
Lapsen huumorintajun kehittyminen
Naurun määrittelyä
Nauru ja koomisuus sosiaalisina ilmiöinä
Vitsi
 3

Huumori koululuokassa

 

3.1

3.2

3.3

Huumori ja nauru opettajan työvälineenä
Luokkahuonehuumorin muodot
Negatiivinen huumori koululuokassa

 4

Pedagogiset taidot ja huumori tarina-aineiston valossa

 

4.1

4.2

4.3

Pedagogisten perustaitojen jäsennys
Tutkimustehtävä ja aineisto
Aineiston luokittelu

 5

Huumori osana opettajan ihmissuhdetaitoja

 

5.1

5.2

Opettajan hyväntahtoinen huumori
Huumorin negatiivinen käyttö

 6

Huumori pedagogisessa viestinnässä

 7

Huumori motivaation herättäjänä ja aktivoijana

 8

Huumori sosiaalisen järjestyksen välineenä

 9

Muu huumori

10

Pohdinta

Lähteet

Teksti PDF-muodossa