Hanna Järvelä, Anna Keinänen, Pirjo Nuutinen & Erkki Savolainen

Huumori opettajan työvälineenä
 

Etusivu
Sisällys
Hakemisto l Sanahaku
Tiivistelmä
1 Johdanto
2 Huumorin, koomisen ja naurun määrittelyä
3 Huumori koululuokassa
4 Pedagogiset taidot ja huumori tarina-aineiston valossa
5 Huumori osana opettajan ihmissuhdetaitoja
6

Huumori pedagogisessa viestinnässä

7

Huumori motivaation herättäjänä ja aktivoijana

8 Huumori sosiaalisen järjestyksen välineenä
9 Muu huumori
10 Pohdinta
Lähteet
Teksti PDF-muodossa